You can create kubernetes clusters with ansible automation

Hi, here we are, a new year, a new article. Happy new year to everyone !

In this article I am going to talk about bootstrapping a kubernetes cluster with ansible. I will use Ubuntu 18.04 as my operating system on all of the hosts. I hope you enjoy reading and trying as much as I am enjoying right now as I write and test this article. Let’s begin.

Prerequisites


Hi, in this story I will explain about serving a BIND DNS service (BIND container) in kubernetes. I will try to serve a DNS service -in this case DNS resolving pod- and try to get a result from that pod.

In today’s life, some of us are using -or serving- DNS services with BIND. Up until recently, I was serving BIND DNS service with VM’s. That means, for every load, I have to create a new VM and configure BIND to serve correctly. As you might know, creating a VM and configuring it’s applications can take time, even with automation…


Selamlar, bu yazımda sizlere Elastic Stack içerisinde indexlerinizi yönetebileceğiniz basit bir otomasyon sistemi olan lifecycle policy’lerden bahsedeceğim.

Lifecycle; indexler, zamana bağlı loglar veya datalar ile uğraşıyorsanız ve tüm loglarınızı veya datalarınızı tek bir index içerisine yükleyip o index’i şişirmek istemiyorsanız tam istediğiniz işlev oluyor.

Tüm datanın tek index’te tutulduğu bir senaryoda bu index içerisinden geçmişe yönelik arama yapmak gerçekten uzun sürebilir. (Memory ve CPU kaynaklarınız yüksekse süreyi kısaltabilirsiniz tabii)

Bazen arama yapmadan belirli bir tarihe, diyelim ki 1 ay öncesine gitmek istediğinizde elasticsearch 1 ay öncesinin verilerini arayıp bulana kadar çok zaman geçtiği için hata verebilir. Bu senaryo çok fazla…


Working in VMware via Ansible

Hi there , I am a Systems Engineer and DevOps enthusiast. And a tired person for creating and provisioning virtual machines. I want to get rid of all the challenging work, the repeating steps and the “customer” mumbling.

Because of the reasons above I mentioned, I want to let things go and watch them creating itself. So I thought it would be a great idea to use automation in my work life. In this way I will just need to do the automation planning, design and implementation. Yep, easy right ? Not everything is easy when you are *self-motivated*. …


Zabbix Uyarıları ile Microsoft Teams Entegrasyonu

Selamlar , günümüzü #evdekal ile geçirdiğimiz bu günlerde sistemleri monitör etmek de hiç olmadığı kadar kritik konuma geldi. Sorunları daha gerçekleşmeden önce görmek ve çözmek durumunda kalıyoruz. Malum , tüm sistem verilerini görebildiğimiz dev ekranlardan uzaklarda , kendi evimizdeki bilgisayarımızın başındayız.

Hal böyle iken , sunucuları monitör etmek için kullandığımız Zabbix uygulamasını Microsoft Teams ile entegre etmek istedim. Zabbix içerisinden birçok veriyi değişik şekillerde değişik uygulamalara (Telegram , Slack vb.) çekebilirsiniz fakat ben bu yazımda ekibimle de kullandığım Microsoft Teams uygulaması üzerine tüm uyarıları çekmek istedim.

Zabbix , oluşturduğunuz “trigger”lara göre koyduğunuz kriterler aşılırsa , kritikleşme durumuna göre (information,warning veya…


Selamlar , bu yazımda Dockerfile yazılırken uygulanan farklı bir metottan bahsedeceğim.

Docker çok revaçta olduğu için bir sürü kişi/organizasyon Docker gibi konteyner teknolojilerine yönelmekte. Konteyner teknolojileri ise işletim sistemi bağımsızlığı , taşınabilirlik gibi kolaylıklar sağladığı için vazgeçilmezlerden biri. Birkaç temel bilgi ile başladıktan sonra ilginç kısımlara geçeceğiz , gelin başlayalım.

Dockerfile

Docker yapısı içerisinde kendi uygulamanızı çalıştırmak istiyorsanız , kodlar size aitse , bu kodlardan oluşan bir “imaj” üretmelisiniz. Bu imaj kısmını üretebilmek için ise Dockerfile gereklidir. Kısacası Dockerfile imaj üretmenizi sağlayarak ilerde bu imajlardan konteynerler ayağa kaldırmanızı sağlayacaktır. Dockerfile içerisinde kullanılabilecek belirli komutlar bulunmaktadır:

  • FROM
  • RUN
  • CMD
  • LABEL
  • EXPOSE
  • ENV


Simple docker commands.

Most of us are using Docker as a containerization tool. Some features in Docker are easy to use but seems complex in action. Based on real life experiences , I have decided to write about this easy to use commands.

In this story I will put together simple but powerful Docker commands. Let’s start.

Image Commands

Docker is about images. If you want something to run inside a container , then you need to make an image about it. This section will provide useful commands for docker images.

  • Build images

docker build <Dockerfile_path>

  • Show all images

docker images -a

  • Delete an image


SSH üzerinde makineler 22 numaralı porttan iletişim kurarlar.

Oturduğunuz yerden birden fazla makineye erişim sağlamak istediğiniz durumlar oluyordur. Bu erişim aynı anda da olabilir farklı zamanlarda da. Bulut çağından önceki zamanda bile , “sistemci” diye bilinen insanların uzaktaki makineleri kontrol etmek için kullandığı yöntemlerden biri olan SSH bağlantısını gelin birlikte öğrenelim.

SSH , Secure Socket Shell (veya yaygın kullanımıyla Secure Shell) olarak bilinir. İçten içe okunuşunun “eseseyç” olduğunu bilmemize rağmen “eseshaş” diye okuyup , günlük konuşmada kullandığımız ; güvensiz bir ağ üzerinden uzaktaki bir cihaza “güvenli” bağlantı yapabilmeyi sağlayan ağ protokolüdür.

Uzaktaki bir bilgisayara bağlanırken TCP protokolünü kullanır ve varsayılan olarak 22 numaralı porttan bağlantı yapar. …


We all use computers to save time on our work , surf on web , play games and so on. There will be a computer in any part of our lives. It’s inescapable.
So I think we need a better understanding about this magical device called computer.

How do we use computers ? How do we interact with it ?

Well , if we want to communicate with a computer , first we need an Operating System(simply OS). The operating system allows us to communicate with our computer’s hardware and make some operations according to our commands. Let’s say as…

Uğur Akgül

Junior Systems Engineer at TurkNet İletisim Hizmetleri // DevOps Engineer // You can find me in https://www.linkedin.com/in/hikmetugurakgul/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store